Súhrnná správa

Súhrnná správa

Domov sv. Dominika predkladá súhrnnú správu o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000,- EUR za obdobie od 1. októbra do 31. decembra 2017. Vďaka dotácie z MPSVaR SR domov zabezpečil zdvižné zariadenie do vane. Správu si môžete pozrieť v prílohe. Súhrnná správa