Stretnutie zariadení sociálnych služieb na Mariánskej hore v Levoči

Stretnutie zariadení sociálnych služieb na Mariánskej hore v Levoči

„Som šťastná, že som bola na púti v Levoči“, „V Levoči som teraz po mnohých rokoch“, „Ďakujeme, bol to naozaj krásny deň,“ toto sú vyjadrenia obyvateľov Domova sv. Dominika po návrate z púte, ktorú zorganizovalo Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok v spolupráci s farským úradom v Levoči.
Ráno, dňa 14. septembra sa niektorí z Domova sv. Dominika vybrali na dvoch autách do Levoče na Mariánsku horu, kde sa v Bazilike Navštívenia Panny Márie stretlo množstvo chorých a starých ľudí – obyvateľov rôznych sociálnych zariadení. Púť začala sv. ružencom, potom nasledovala sv. omša, počas ktorej zaznelo mnoho povzbudivých slov adresovaných chorým a aj tým, ktorí sa o nich starajú. Chorí aj napriek všetkým svojím ťažkostiam sú tiež pozvaní stať sa svätými a sú k tomu povolaní. Bohu neprekáža žiaden nedostatok, choroba, chce aby sme všetci sprítomňovali Jeho lásku. Zamestnanci zariadení sociálnych služieb sú pozvaní byť ako Šimon Cirenejský a pomáhať niesť a nadľahčovať ťažký kríž, ktorí tlačí Krista v našich drahých chorých.
Po krásnom stretnutí pri Oltári sa pútnici z Domova sv. Dominika občerstvili na parkovisku na levočskej hore a potom aj v dobrej cukrárni na hlavnom levočskom námestí.