Slovensko nám poteš celé, v tieto časy neveselé, svätý Mikuláš…

Slovensko nám poteš celé, v tieto časy neveselé, svätý Mikuláš…

Aj pod naše príď okienko dávny svätec náš,
klientom našim teš srdiečko, jak najlepšie znáš.
Slovensko nám poteš celé, v tieto časy neveselé, svätý Mikuláš…

Mikuláš ani tento rok nezabudol prísť do Petrovian. Za jemného cinkotu zvončeka a v doprovode anjela zavítal medzi obyvateľov Domova sv. Dominika. Svojou prítomnosťou a láskavým slovom ich potešil aj povzbudil v týchto neľahkých časoch.
Po umeleckom prednese mikulášskej poézie a spoločnom speváckom výkone, sa znenazdajky objavil čert, no aj tentokrát odišiel naprázdno.
Mikuláš štedro obdaril všetkých obyvateľov aj zamestnancov balíčkom so sladkosťami a ovocím. Záverečným poďakovaním spojeným s modlitbou sa domáci rozlúčili so sv. Mikulášom a netrpezlivo sa pustili do rozbaľovania dobrôt.

„Ďakujeme Ti zo srdca sv. Mikuláš a dúfame, že aj na rok prídeš zase medzi nás.“

« 2 z 2 »