Radostné popoludnie s deťmi z Ukrajiny

Radostné popoludnie s deťmi z Ukrajiny

Dňa 15.augusta 2022 sa Domovom sv. Dominika rozliehal krásny spev.
Dievčatá a chlapci z Mukačeva vo veku 12-15 rokov, v rámci týždenného letného tábora v Bystrom, navštívili aj Petrovany. V doprovode sestry Lýdie zaspievali obyvateľom domova náboženské i národné piesne.
V ich repertoári nechýbala známa Modlitba za Ukrajinu, pieseň Gospa Majka moja, Zdravo Kraljice mira, Čorny oči a iné, srdcu lahodiace piesne.
Na záver si všetci spoločne zaspievali obľúbenú skladbu domácich – Rosti, rosti čeremšimo.
Za krásny spevácky výkon sa obyvatelia Domova sv. Dominika zavďačili silným potleskom, vrúcnym úsmevom a vlastnoručne vyrobenými darčekmi, ktorým sa deti veľmi potešili. Tiež ich uistili o modlitbách za mier na celej Ukrajine.
So želaním všetkého dobrého a šťastného návratu domov, sa účinkujúci odobrali schladiť do krásneho kaštieľa a neskôr pochutnať si na petrovianskej zmrzline.