Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 pre špecializované zariadenie a pre zariadenie pre seniorov si môžete pozrieť  v priložených prílohách.

ekonimicky oprávnené náklady na rok 2017 ZpS

ekonomicky oprávnené náklady na 2017 ŠPZ