Pozvanie na kavej

Pozvanie na kavej

Mnohí radi cestujeme, spoznávame nové miesta i ľudí, avšak aj prechádzka dedinou Petrovany má blahodarné účinky a poteší na srdci.
Obyvatelia a zamestnanci Domova sv. Dominika prijali pozvanie na návštevu. Dňa 28. júna 2021 o 9:00 hod naštartovali vozíky a vyrazili smerom do dediny. Niektorí využili kyvadlovú dopravu a dvor hostiteľky, plný krásnych kvetov, sa naplnil asi tridsiatimi ľuďmi. Návšteva bola úspešná, dobrá nálada sa dala krájať a po famóznych kysnutých koláčoch sa len zaprášilo.
Z návštevy sa odchádzalo ťažko. Svoju vďaku domácej gazdinej prítomní vyspievali v piesni „Vďaka Vám, Boh žehnaj Vás“.