Počas pandémie

Počas pandémie

Dňa 7. marca 2020 sa zavreli aj brány Domova sv. Dominika. Od tohto dňa obyvatelia domova nemohli prijímať žiadne návštevy a nemohli ísť ani von z areálu. Všetko sú to nutné opatrenia proti možnej nákaze na COVID 19.

Čo sa však za bránami domova dialo?

Ťažko opísať smútok nad nemožnosťou stretávať sa so svojimi najdrahšími. Chýbali povzbudenia, pohladenia, bozky, dobré slovo a aj niečo dobré od najbližších. Bola a stále pretrváva  veľká izolácia. Obyvateľov  spája s príbuznými túžba po vzájomnom stretnutí, modlitba za ochranu pred nákazou a aj občasné telefonáty alebo videohovory.

Sv. omše sú sledované v kaplnke cez médiá. Po nich je možné prijať Ježiša v Eucharistii. Je posilou pre nás všetkých.

Napriek všetkej izolovanosti sú obyvatelia pomerne zdraví a vnímajú a tešia sa zo života, ktorí sa všade rozvíja. Kvitnú kvety a stromy, zvieratká prinášajú na svet svoje mláďatká, v záhradne rastie cibuľka, reďkovka… Vo všetkom okolo nás je možné vnímať život a jeho Tvorcu. To napĺňa nádejou, že ako po smrti Krista na kríži prišlo jeho slávne zmŕtvychvstanie, tak po našej izolácii a po ukončení šírenia koronavírusu sa budeme môcť znovu tešiť z objatí našich drahých.

« 1 z 2 »