P18 – Petrovany18

P18 – Petrovany18

„Pre tento moment sa sem oplatilo prísť“ povedala mladá vysokoškoláčka z Bratislavy, keď si sadla do autobusu, ktorý viezol účastníkov P18 z Domova sv. Dominika v Petrovanoch späť do Prešova. Vyzerala veľmi spokojne, keď rehoľnej sestre sediacej vedľa nej ukazovala na mobile videá a fotky z práve prežitých troch hodín angažovanosti, ktoré preleteli veľmi rýchlo. Po krátkej prezentácii domova si mladí vyskúšali manipuláciu s vozíkmi a so zdvižnými zariadeniami, merali tlak a vážili, nazreli do rôznych kútov tohto zariadenia. Sprevádzali ich pri tom zamestnanci, ktorí zasvätili svoj život službe starým a chorým ľuďom. Potom nasledovala angažovanosť samotná: mladí si vzali niekoho z domácich obyvateľov v pokročilom veku na starosť, aby mu pomohli prísť na dvor, najesť sa z pripravených ugrilovaných dobrôt a vrátili ich do čias mladosti pri starom gramofóne. To čo bolo „naj“ pre už spomínanú vysokoškoláčku, bolo to, že to všetko bolo osobné, bolo to postavené na stretnutí tvárou v tvár, prežila silný moment vystúpenia z davu.

Tento moment bol momentom skutočného zdieľania radosti, životaschopnosti a odhodlanosti mladých a životnej skúsenosti, múdrosti a láskavosti starších. Tento moment bol pre všetkých veľkým obohatením a potvrdil pravidlo, že všetko, čím obdaríme iných sa nám stonásobne vráti.

Nech je popoludnie angažovanosti Petrovany 18 silnou motiváciou pre všetkých, aby sa dokázali deliť s darmi, ktoré dostali od Boha a aby dokázali prijímať  iných, ktoré im svoje dary ponúkajú.

« 1 z 3 »