Otče, zachovaj všetkých, čo v tomto dome bývajú

Otče, zachovaj všetkých, čo v tomto dome bývajú

Na sviatok Troch kráľov sa v Domove sv. Dominika spievali vianočné piesne a rozvoniaval tymián. O. Ján SJ požehnal dom, všetkých čo v ňom bývajú a pracujú, i jeho okolie a takto sa modlil:
„Pane Ježišu, ty si naša sila a nádej v rozličných útrapách, ktoré prináša pokročilý vek.
Zhliadni na týchto svojich služobníkov, ktorí bývajú v tomto dome, žehnaj ich a udeľ im sily, aby vedeli trpezlivo znášať ťažkosti života a spolu s modlitbou ich prinášali Bohu ako duchovnú obetu za spásu ich príbuzných a za šírenie tvojho kráľovstva.
Zachovaj ich vo svojej láske a milosti a napĺňaj ich svojou radosťou, ktorá bude úplná v nebi. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.“
A všetci s veľkou túžbou po naplnení slov modlitby odpovedali: „Amen. Nech sa stane, ako prosíme.“