Oslavujme Pána

Oslavujme Pána

Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. Oslavujme Pána, lebo je dobrý a doprial nám už desať rokov existencie. Oslavujme Pána, lebo je dobrý a pomáha nám vytvárať spoločenstvo – rodinu.

Prosíme, pomôžte nám v oslave Pána a spomeňte si na nás v modlitbe, aby sme aj naďalej dokázali plniť poslanie, ktoré nám Pán dal.

Dňa 8. augusta budeme oslavovať sviatok sv. Dominika – patróna Domova sv. Dominika a budeme ďakovať za 10 rokov jeho pôsobenia. Pozvánku nájdete tu. pozvánka