Nový projekt pomôže zostať odkázaným v ich domácom prostredí

Nový projekt pomôže zostať odkázaným v ich domácom prostredí

Domov sv. Dominika sa zapojil do výzvy OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 projektom Podpora opatrovateľskej služby poskytovanej Domovom sv. Dominika II.
Cieľom projektu je poskytovanie cenovo prístupnej a kvalitnej opatrovateľskej služby z dôvodu podpory zotrvania osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí a udržanie práce a vytvorenie nových pracovných príležitostí pre opatrovateľky.
Viac informácií môžete nájsť tu.