Milá gratulácia

Milá gratulácia

Páni z Domova sv. Dominika dňa 8. marca pripravili milé odpoludnie svojim drahým spoluobyvateľkám. Zakúpili krásne ruže a vo svojich príhovoroch popriali ženám dobré zdravie, radosť a veľa úspechov.  Obdarované boli aj všetky panie v práci.