Májová púť do Obišoviec

Májová púť do Obišoviec

Celá krásna si Mária“… touto piesňou sa obyvatelia Domova sv. Dominika zvítali s Pannou Máriou Obišovskou, keď 18.5.2022 v krásny, slnečný deň navštívili Pútnický farský kostol Ružencovej Panny Márie v Obišovciach. Po úvodných spevoch mariánskych piesní a krátkom občerstvení sa všetci premiestnili do chrámu, aby sa pred milostivým obrazom Panny Márie spoločne pomodlili modlitbu posvätného ruženca. Nasledovala svätá omša, ktorú celebroval otec Dalibor Ondrej, správca farnosti Veľká Lodina.
Posilnení na duchu sa všetci odobrali do záhrady, posilniť sa trošku aj na tele. Chutné rezne rozvoniavali po okolí a tak si všetci dali koľko vládali, za tým pohár pivka na dobré trávenie a pokračovalo sa v programe. Odzneli desiatky mariánskych piesní. Pri pohľade na blankytné nebo a čarovnú okolitú prírodu sa nedala vynechať pieseň – Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj…
Bolo ťažké rozlúčiť sa s tak nádherným miestom, z ktorého cítiť nesmiernu Božiu tvorivosť a pokoj. Ešte jeden svätý ruženec na rozlúčku a nastal čas vrátiť sa domov…