Láska robí divy, láska všetko premáha

Láska robí divy, láska všetko premáha

Mladí ochotníci z Prešovského arcidiecézneho centra per mládež nás potešili krásnym predstavením od Ferka Urbánka Strašiak. V nedeľu 19. júna 2016 sme sa zhromaždili na našej terase a pred nami sa rozprestierala krásna slovenská dedina s mládencami a dievčatami v krojoch.
Posolstvo hry Ferka Urbánka je stále aktuálne. Spolu sme si znovu uvedomili skutočnosti, ktoré autor hry vložil do úst vystupujúcim postavám:
LUCIA: Hnev škodí telu i duši. Ako jedovatý červ podožiera zdravie človeka, zatemňuje rozum, zohyzďuje nás pred svetom i pred samým Bohom.
LUCIA: Láska robí divy, láska všetko premáha.
PETRÍK: Pravda, o mne celý svet vie, že som chudobný. No, nič to zato. Pán Boh má viac, ako rozdal. On môže ešte i chudobného požehnať.
HELENKA: Bohatým byť je nie povinnosťou človeka, lež statočným.
PETRÍK: Ale sa všetci vo mne mýlia. Keď teba mám, Helenka moja, mám všetko, mám najväčší poklad sveta. Keď teba mám, nie som chudobný.
Ďakujeme mladým ochotníkom za krásne popoludnie a prajeme veľa síl pri rozvíjaní talentov, ktoré im plnou mierou udelil Boh.
Nahliadnuť do nášho krásneho nedeľného popoludnia Vám ponúkame cez priložené fotografie.