Kráľ kráľov

Kráľ kráľov

do Domova sv. Dominika prišli dňa 28. októbra 2019 s krásnym duchovným programom deti zo Základnej školy sv. Michala archanjela z Kendíc.
Svojimi spevmi, recitáciami a povzbudivými príbehmi prišli povzbudiť, potešiť i rozveseliť obyvateľov domova. Triedna pani učiteľka v úvode poďakovala všetkým starkým za všetko dobré a pekné, čo v živote urobili a čím prispeli k tomu, aby bol svet lepší. Za všetko dobré i ťažké v živote patrí sláva Pánovi pánov a Kráľovi kráľov.
Nasledovali duchovné piesne pretkávané rôznymi príbehmi zo života ľudí.
Obyvatelia i zamestnanci domova ocenili krásu prejavu a spevu, úprimnosť a disciplinovanosť detí. Veria, že sa takéto stretnutie ešte zrealizuje, pretože bolo pre všetkých veľkým prínosom.