Deti, mládež a pedagógovia z Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Mikuláša

Deti, mládež a pedagógovia z Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Mikuláša

Choré a staré srdcia nám zajasali pri pohľade na deti a mládež z Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Mikuláša pri ich vystúpení dňa 20. júna 2016. Panie učiteľky a učiteľov i niektoré deti sme už videli na ich pravidelných vystúpeniach v našom domove, ale teraz to bolo skutočne výborné.
Pásmo vážnej hudby i náboženských piesní vystriedali ľudové spevy i tance. Keby sme boli trochu mladší, hneď by sme si s nimi zatancovali. Vek nám však nebránil v tom, aby sme si s nimi za sprievodu harmoniky a huslí zaspievali niekoľko ľudových piesní.
Ďakujeme za krásny umelecký zážitok i za spoločenstvo. Tešíme sa na ďalšie predstavenia.