COVID 19 – informácie

COVID 19 – informácie

Týmto oznamujeme verejnosti, že Domov sv. Dominika:
• Pravidelne sleduje najnovšie informácie úradu verejného zdravotníctva SR, MZ SR, MPSVaR SR, vykonáva denný monitoring vývoja situácie na Slovensku a v zahraničí.
• Je v spojení s regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Prešove.
• Má zriadený krízový štáb, ktorý sa pravidelne stretáva a operatívne reaguje na vzniknutú situáciu.
• Má vypracovaný Krízový plán DsvD, ktorého súčasťou sú kroky na prevenciu, prípravu a samotnú karanténu a pravidelne kontroluje jeho napĺňanie.
• V prípade realizácie krízových opatrení je prevádzka personálne zabezpečená.
V prípade potreby a ďalších informácií kontaktujte:
Riaditeľku: sr. M. Editu Vozárovú 0910 842 405, domov(Nahraďte tieto zátvorky znakom zavináč)domovsvdominika.sk
Hlavnú sestru: Mgr. Beátu Ondrejovú 0910 842 406
Oddelenie: 051/7797611
S prijímateľmi Domova sv. Dominika môžete komunikovať cez ich osobné mobilné telefóny a aj cez videohovory prostredníctvom SKYPE, Messenger – DsvD Petrovany, mail: dsvdpetrovany(Nahraďte tieto zátvorky znakom zavináč)gmail.com
Návštevy prijímateľov a aj vychádzanie prijímateľov z areálu je do odvolania zakázané.